ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-6

Ключові слова:

соціальне підприємництво, соціальної відповідальності бізнесу, функції соціального підприємництва, соціальна проблема, шляхи вирішення соціальних проблем

Анотація

У статті розглянуто сутність та історичний розвиток соціального підприємництва як спосіб вирішення та пом’якшення соціальних проблем, запропоновано його функції та окреслено відмінності соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу. Запропоновано виділити такі функції соціального підприємництва: соціальна функція; економічна функція; новаторська функція; мобілізуюча функція; мотиваційна функція. Узагальнено виокремлення п’яти складових соціальної відповідальності бізнесу: відповідальний виробник, відповідальний роботодавець, відповідальний учасник соціальних відносин, відповідальний учасник економічних і політичних відносин з державою та відповідальний діловий партнер та розкрито сутність кожної з них. Підкреслено ряд переваг, які випливають з реалізації соціальної відповідальності, серед них: підвищення репутації організації як суспільно активної; збільшення рівня довіри населення до діяльності організації та її продукції; підвищення професіоналізму компанії та збереження кадрового потенціалу; зростання рівня лояльності працівників підприємства; створення безпечного середовища для функціонування та розвитку компанії; відповідність світовим стандартам підприємницької діяльності; формування партнерських та довірливих відносин з владою, громадським сектором та засобами масової інформації.

Обґрунтовано відмінність соціального підприємництва від соціальної відповідальності бізнесу. Зауважено, що соціальна відповідальність бізнесу виражається у здійсненні основної діяльності підприємства з урахуванням соціальних та екологічних аспектів, тоді як у соціального підприємництва сама соціальна мета є основою його існування. Основною метою соціально відповідальних підприємств є отримання прибутку, а для соціальних підприємств — вирішення соціальних проблем за допомогою отриманого прибутку. Крім того, відсоток прибутку, який витрачається на соціальні цілі в рамках соціальної відповідальності, може коливатися в межах окремих рішень чи зобов'язань, у той час як у соціальних підприємств цей відсоток чітко визначений і зафіксований.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024