Про журнал

Програмні цілі: публікація результатів наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесення рівня української науки на міжнародний рівень.

Тематика журналу

У науковому виданні «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки» висвітлюються дослідження за спеціальностями:

  • 051 - Економіка
  • 071 - Облік і оподаткування
  • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 - Менеджмент
  • 075 - Маркетинг
  • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • 281 - Публічне управління та адміністрування
  • 292 - Міжнародні економічні відносини

Публікується з липня 1997 року

ISSN 2307-5740
ISSN  (online)

Журнал включено до наукометричних баз:
Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Журнал розміщено на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського

Видавництво: Хмельницький національний університет (Україна)

Періодичність: 6 разів на рік
Галузь знань: економічні
Мови рукопису: змішаними мовами: українська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 25387-15327Р (17.01.2023).

Умови ліцензії: автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації разом з твором, який одночасно ліцензується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY, що дозволяє іншим ділитися роботою з підтвердженням авторства роботи та первинної публікації в цьому журналі.

Заява про відкритий доступ: видання «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки» забезпечує негайний відкритий доступ до свого змісту за принципом, що надання вільного доступу до досліджень для громадськості підтримує більший глобальний обмін знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному веб-сайті в розділі Архіви.

Адреса: Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки», Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна.

Тел .: +380673817986
Електронна адреса: visnyk.khnu@khmnu.edu.ua
Веб-сайт: https://heraldes.khmnu.edu.ua