ВИКОРИСТАННЯ МСФЗ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-42

Ключові слова:

малий бізнес, суб’єкти малого підприємництва, міжнародні стандарти фінансової звітності, впровадження, проблемні аспекти, воєнний стан

Анотація

Стаття присвячена дослідженню використання МСФЗ суб’єктами малого бізнесу в Україні. Розглянуто нагальні проблеми малого бізнесу в Україні, вплив МСФЗ на малі та середні підприємства, особливості впровадження МСФЗ ними. Констатовано, що використання МСФЗ суб’єктами малого бізнесу є важливим фактором підвищення їхньої фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Доведено, що основними проблемами впровадження МСФЗ суб’єктами малого бізнесу є недостатня інформованість та кваліфікація бухгалтерів, фінансові труднощі, особливості оподаткування. Представлені напрями оптимізації впровадження МСФЗ суб’єктами малого бізнесу, виявлені проблеми, які можуть при цьому виникнути, запропоновані шляхи їх вирішення. Зроблені висновки, запропоновані напрями подальших досліджень.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ МСФЗ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ. (2024). Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 326(1), 267-273. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-42