КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ ПАСАЖИРАМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО УСПІХУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-38

Ключові слова:

якість послуг, пасажирські перевезення, залізничний транспорт, математико-статистичний аналіз, економіко-математична модель, інтегральний показник

Анотація

У статті розглядається важлива проблематика оцінки якості послуг у сфері пасажирського залізничного транспорту. Автор статті вирішує цю проблему, розробивши та запропонувавши модифіковану методику оцінки якості послуг пасажирських перевезень залізничним транспортом. Основною метою дослідження було визначення інтегрального показника якості послуг за допомогою економіко-математичної моделі. У статті надається детальна характеристика сутності та особливостей розробленої методики, виокремлюються ключові аспекти оцінки якості послуг пасажирських перевезень залізничним транспортом. Велика увага приділяється аналізу та визначенню переваг запропонованого підходу в порівнянні з існуючими методиками, зокрема у виборі показників для оцінки якості послуг пасажирських перевезень залізничним транспортом. Розглядаються особливості оцінки якості послуг на трьох ключових етапах: до поїздки, під час поїздки та після поїздки, зокрема з урахуванням специфіки залізничного транспорту. Отримані результати дозволяють визначити інтегральний показник, який відображає загальний рівень якості обслуговування пасажирів на всіх етапах. Висвітлення особливостей запропонованої методики та її ефективність в контексті залізничного транспорту дозволяють автору зробити обґрунтовані висновки про рівень обслуговування пасажирів та визначити напрямки для подальших досліджень в даній області. Розроблена методика відкриває нові можливості для збору та аналізу даних щодо якості обслуговування пасажирів на залізничному транспорті, сприяючи подальшій оптимізації та покращенню пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця».

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ ПАСАЖИРАМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО УСПІХУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. (2024). Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 326(1), 233-246. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-38