ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Анатолій ВДОВІЧЕН Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету Автор https://orcid.org/0000-0002-4496-6435
  • Оксана ШПАТАКОВА Приазовський державний технічний університет Автор https://orcid.org/0000-0002-3059-9478

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-37

Ключові слова:

фінансова реструктуризація, фінансові виклики, фінансові стратегії, економічна стійкість, воєнний стан, фінансові реформи

Анотація

Стаття присвячена аналізу фінансової реструктуризації, зокрема її значенню, стратегіям та викликам, що виникають в умовах воєнного стану. Розглянуто такі важливі аспекти, як зниження економічної активності, фінансовий тиск та загроза корпоративного банкрутства в умовах воєнного стану. У статті також визначено невирішені питання, такі як соціально-економічна нерівність та нестабільність банківської системи. Підкреслено важливість фінансової реструктуризації як інструменту подолання економічних труднощів та забезпечення стабільності під час воєнного конфлікту. Метою статті передбачено визначити стратегії фінансової реструктуризації в умовах воєнного стану, висвітлити основні виклики та невирішені питання в цьому контексті, а також окреслити можливі шляхи підвищення ефективності фінансових реформ для забезпечення стабільності економіки та фінансової системи в умовах воєнного стану. Актуальність дослідження фінансової реструктуризації в умовах воєнного стану для України є надзвичайно високою, враховуючи складні геополітичні умови, в яких перебуває країна, та виклики, з якими вона стикається. Війна, агресивні дії сусідніх держав та глобальна нестабільність роблять фінансовий сектор України вразливим до зовнішніх шоків та економічної турбулентності. Важливість цієї теми підкреслюється необхідністю розробки та впровадження стратегій, спрямованих на забезпечення стабільності фінансової системи, підтримку економічного розвитку та забезпечення соціального добробуту в умовах воєнного стану. Подальші дослідження в цьому напрямку є важливим кроком у розумінні впливу воєнного часу на фінансові ринки та розробці інноваційних стратегій, які дозволять Україні ефективно адаптуватися до викликів і підтримувати економічну стійкість у цих непередбачуваних умовах. Аналіз виявляє перспективи вдосконалення фінансової реструктуризації через впровадження інноваційних технологій та вдосконалення регуляторних механізмів. Дослідження містить практичні рекомендації для керівництва та фінансових установ щодо більш ефективного вирішення фінансових проблем у воєнний час. У висновку підкреслюється важливість подальших досліджень у цій сфері та пропонуються можливі шляхи розробки стратегій, спрямованих на стабілізацію фінансової системи та забезпечення економічної стійкості в непередбачуваних умовах воєнного стану.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024