ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-34

Ключові слова:

лояльність, стратегія управління лояльністю, клієнтоорієнтованість, життєвий цикл клієнта, клієнтська база, соціально-етичний маркетинг

Анотація

В статті обґрунтовано напрямки управління лояльністю клієнтів   підприємства за умов соціально-відповідального маркетингу, обґрунтовано необхідність запровадження маркетингових інструментів для підвищення лояльності клієнтів, при цьому розробляти заходи з урахуванням життєвого циклу клієнту. Акцентовано увагу на формуванні та посиленні клієнтоорієнтованості персоналу на засадах соціально-етичного маркетингу завдяки розробленому авторському механізму управління. Завдяки оцінюванню якості корпоративної політики, запропоновано рекомендації підвищення якості роботи персоналу з клієнтами.

Визнання значущості лояльності як складової частини сучасного маркетингу, безумовно, є важливим кроком у  сучасних  теоретичній  та  практичній  сферах.  Однак  як  і будь-який процес, що набуває важливості та має  певний  вплив  на  економічний  результат діяльності підприємства, він має чіткі результати,  якими  потрібно  системно  управляти. саме тому нині питання управління лояльністю споживачів є особливо актуальним. Відсутність глобального комплексного підходу до управління лояльністю, яке переважно пояснюється  тим,  що  більшість  матеріалів  щодо цього питання мають практичний характер, тобто засновані на досвіді реалізованих програм та ототожнюється із реалізацією бонусних та/або  дисконтних  варіантів,  ускладнює процес  формування  правильного  розуміння процесу управління лояльністю.

Управління лояльністю – це  дуже  місткий процес, що має абсолютно унікальні властивості, прояви, методи, ризики та ін. Бурхливий розвиток  інформаційних технологій,  загострення  конкурентної  боротьби  в глобальному  масштабі  спонукають підприємницький  сектор  до  вибору  стратегії розвитку,  заснованої  на  побудові  довготривалих відносин  з  клієнтами.  В  умовах,  коли  на ринку пропонується безліч продуктів, послуг та сервісів практично за  однаковими цінами, формування лояльності клієнтів є одним з головних  аргументів  в  конкурентній  боротьбі.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати