ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА СФЕРУ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-33

Ключові слова:

цифрові трансформації, цифровізація, діджиталізація, публічні послуги, сфера публічних послуг, електронні послуги, онлайн-послуги, публічні послуги в онлайн-форматі

Анотація

Однією із стратегічних цілей Міністерства цифрової трансформації України є переведення 90% публічних послуг в онлайн-формат до 2024 року для того, щоб більшість українців мала змогу користуватися онлайн-послугами та іншими цифровими продуктами. Надання публічних послуг в онлайн-форматі підвищує їх доступність для населення, економить ресурси держави та громад, знижує влив «людського» чинника та зменшує корупційні ризики. В Україні вже проведена велика робота в цьому напрямку: переведено велику кількість публічних послуг в онлайн-формат, розроблено для них мобільні застосунки, здійснюється робота з популяризації їх використання серед населення. Але нерозв’язаною залишається ще низка питань, пов’язана із інтеграцію вже існуючих і нових сервісів в єдиний веб-портал, підвищенням рівня цифрової грамотності населення. Така ситуація актуалізує тему обраного дослідження.

Мета дослідження полягає у вивченні впливу цифрових трансформацій на сферу публічних послуг національної економіки. Гіпотезою дослідження є трактування цифрової економіки як важливого інструмента підвищення доступності публічних послуг для різних груп населення та сприяння їх інклюзивності.

В процесі дослідження використано методи системного підходу й узагальнення даних для вивчення впливу цифрових трансформацій на сферу публічних послуг. Крім того, використано загальнонаукові й емпіричні прийоми та інструменти економічної науки, методи аналізу і синтезу, порівняння, зведення та групування.

Досліджено процеси проникнення цифрових технологій в систему надання публічних послуг на регіональному рівні, виокремлено найпопулярніші види публічних послуг, які сьогодні можна отримати за допомогою цифрових технологій: послуги ДРАЦС (державна реєстрація актів цивільного стану); оформлення ФОПу; нарахування на оформлення е-пенсій; електронний кабінет водія; HELSI (запис до лікаря, медкартка, е-рецепти та план лікування); державний земельний кадастр тощо. В процесі дослідження встановлено, що з проаналізованих видів електронних послуг в «Дію» інтегровано переважну більшість. Але ще залишається ряд електронних сервісів, які працюють автономно. Запропоновано подальший розвиток сфери електронних послуг зосередити на: систематичному розширенні переліку послуг, які надаються онлайн; інтеграції онлайн-сервісів надання електронних послуг в єдиний портал «Дія»; системній модернізації мобільного додатку єдиного порталу «Дія» з врахування нововведень; підвищенні рівня кібербезпеки; розширенні можливості підключення до Інтернету; підвищенні рівня цифрової грамотності громадян.

Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на оцінці рівня доступності та якості електронних публічних послуг.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024