ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ

Автор(и)

  • Світлана ТУЛЬЧИНСЬКА Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Автор https://orcid.org/0000-0002-1409-3848
  • Ольга КОЖЕМЯЧЕНКО Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Автор https://orcid.org/0000-0001-8732-6596

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-4

Ключові слова:

капітальні інвестиції, інвестування, умови невизначеності, загрози, ризики, промислові підприємства

Анотація

У статті досліджуються тенденції змін капітальних інвестицій в промисловості та визначаються тенденції подальшого інвестування в умовах невизначеності, загроз та ризиків. Проаналізовано капітальні інвестиції в промисловість за 2010-2022 роки. Визначено, що загальний рівень капітальних інвестицій в промисловість України у період 2010-2022 років зростав за винятком 2020 року. Проаналізовано кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації за період 2013-2020 рр., у відсотку до загальної кількості. За період 2013-2016 рр. спостерігається збільшення підприємств, що впроваджували інноваційні процеси у своїй діяльності, у 2017 та 2019 роках спостерігається незначне зниження інноваційної активності по відношенню до попереднього періоду. Обґрунтовано, що основними векторами розвитку серед наукомістких видів промисловості та машинобудування повинні стати: розвиток авіаційної галузі, ракетно-космічної техніки, виробництво нових видів рухомого складу, розвиток енергетичної галузі, виробництво електронної техніки та модернізація оборонного комплексу. Для забезпечення безпеки та конкурентоспроможності держави необхідним є розвиток сучасного виду озброєння та військової техніки. Серед пріоритетів: радіолокаційні системи, високоточна зброя та засоби її знешкодження, ракетні комплекси різної дальності. Для підтримки конкурентних позицій в сфері гірничо-металургійного виробництва необхідним є розробка напрямів диверсифікації виробництв, оптимізації структури за номенклатурним рядом, розвиток нових видів товарів та послуг на базі існуючих виробничих потужностей. Необхідно розробляти та залучати нові більш ефективні методи розробки природніх запасів мінеральної сировини. В нафтохімічній галузі необхідним є збільшення частки наукомістких та високотехнологічних виробництв. Експортно-орієнтовані підприємства повинні орієнтувати свої виробництва на відповідність європейським стандартам якості та технологій, екологічності виробництва, що дасть змогу вітчизняним підприємствам покращити свої конкурентні позиції.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ. (2024). Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 326(1), 23-26. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-4