ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОЖИВЧОГО (КЛІЄНТСЬКОГО) КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ ПОВЕДІНКОВІ МЕХАНІЗМИ ЦИФРОВІЗАЦЇЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-28

Ключові слова:

споживчий капітал, цифровізація, людський капітал, оцінювання, трансформації, властивості, економічні процеси, інтелектуальний капітал

Анотація

Дослідження присвячено трансформації споживчого (клієнтського) капіталу, як складового елементу інтелектуального капіталу як результуючого показника його сталого розвитку в умовах цифровізацїї економічних процесів. Мета дослідження полягає в формуванні методичного підходу щодо трансформації властивостей інтелектуального капіталу через поведінкові механізми цифровізації економічних процесів та  визначення показника, який дає можливість відслідковувати вплив поведінкових механізмів економічних процесів в реальному часі. У роботі також удосконалено та згруповано компоненти споживчого (клієнтського) капіталу, розкрита їх сутність та запропоновані методичні підходи до можливого  визначення рівня окремих компонентів та загального рівня споживчого (клієнтського) капіталу  в залежності від поведінкових механізмів економічних процесів  та визначений показник, який дає можливість відслідковувати вплив поведінкових механізмів економічних процесів в реальному часі і порівнювати економічну ефективність впливу на діяльність підприємств.  Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: діалектичний метод, аналізу та синтезу (дослідження структурного (клієнтського) капіталу та визначення його елементів й якісних характеристик властивостей), графічний метод (для ілюстрації результатів дослідження); системно-структурний та експертний аналіз (для визначення впливів  змін властивостей споживчого капіталу та його якісних характеристик та впливів на ефективність діяльності соціально-економічних систем). Наукова новизна полягає в  формуванні методичного підходу трансформації властивостей споживчого капіталу  через поведінкові механізми цифровізації економічних процесів та  визначення показника, який дає можливість відслідковувати вплив поведінкових механізмів економічних процесів в реальному часі та впливати на оптимізацію структури  інтелектуального капіталу соціально-економічних систем. Практичне значення полягає в рекомендації методичний підходу трансформації властивостей споживчого (клієнтського) капіталу через поведінкові механізми цифровізації економічних процесів та  показника  порівнювання економічної ефективності впливу на діяльність компанії з загальними можливостями використання  інших механізмів.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати

ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОЖИВЧОГО (КЛІЄНТСЬКОГО) КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ ПОВЕДІНКОВІ МЕХАНІЗМИ ЦИФРОВІЗАЦЇЇ. (2024). Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 326(1), 166-173. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-28