ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Автор(и)

  • Людмила ЛАРКА Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Автор https://orcid.org/0000-0002-8184-5464

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-20

Ключові слова:

маркетинг, управління, синергія, ефективність, КРІ, маркетингові рішення, онлайн маркетингові дослідження, онлайн фокус-групи

Анотація

У статті визначено основні напрями цифровізації управління результативністю маркетингової діяльності підприємства. Досліджено складові системи документообігу маркетингових бізнес-процесів. Показано, що цифровізація сприяє підвищенню ефективності проведення маркетингових досліджень, обґрунтування маркетингових рішень. Визначено, що сумісне застосування інструментарію традиційного та цифрового маркетингу дозволяє отримати синергетичний ефект при управлінні результативністю маркетингової діяльності. Показано доцільність проєктування системи документообігу маркетингових бізнес-процесів у розрізі основних напрямів маркетингової діяльності підприємства (розроблення товарної, цінової, збутової, комунікаційної політик, управління маркетингом), а також точок взаємодії функціональної підсистеми управління маркетингом з функціональними підсистемами управління виробництвом, кадрами, фінансами та інноваціями. Визначено, що у повоєнний період основними загрозами для підприємства є зруйнованість логістичних ланцюгів, дефіцит власних коштів підприємств та складність отримання кредитних коштів, ускладнення умов ведення бізнесу через державну політику, високий ступінь невизначеності бізнес-середовища. В таких умовах саме інструменти цифрових технологій дозволяють підвищити ефективність управління результативністю маркетингової діяльності та більш раціонально розподіляти обмежений маркетинговий бюджет.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ. (2024). Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 326(1), 118-122. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-20