АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-3

Ключові слова:

медицина, реформа, електронне здоров’я, телемедицина, інноваційні технології, надзвичайні ситуації, кластер, охорона здоров'я, управління, розвиток

Анотація

У роботі проаналізовано сучасний стан сфери охорони здоров’я України. проведений аналіз розвитку сфери медичного обслуговування населення в, розглянуто особливості та  перспективи реформування системи охорони здоров’я в Україні, методи управління в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема  російсько-української війни та проаналізовано останні дослідження з цієї тематики. Дано оцінку розвитку державного та приватного секторів ринку охорони здоров’я, Визначено основні тенденції реформування системи охорони здоров’я оцінено вплив російсько-української війни на цей процес. Управління системою охорони здоров’я в умовах війни визначено як складний процес, запропоновані шляхи удосконалення управління цією сферою для організації якісної медичної допомоги населенню України. А саме розвиток електронного здоров’я, телемедицини, кваліфікованого персоналу, впровадження інноваційних технологій. Охарактеризовано державний та приватний сектори ринку охорони здоров’я, ринок медичного туризму. В статті подано  класифікацію перешкод реформування системи охорони здоров’я, обґрунтовано використання Організаційної структури системи державного управління на основі  кластерної моделі, Зазначено ключові аспекти управління розвитком охорони здоров’я в умовах війни, на основі  оцінки інвестиційної привабливості, рівня економічної самостійності та стабільності функціонування відповідних структур. Подані перспективи подальших досліджень на основі розробки нових моделей управління, включаючи вивчення впливу війни на систему охорони здоров’я, оцінку ефективності реформ та розробку нових моделей медичної допомоги в умовах конфлікту.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати