РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА МОЛОДІЖНОМУ РИНКУ ПРАЦІ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-17

Ключові слова:

Азербайджан, молодіжний ринок праці, соціальна політика, освітні реформи

Анотація

Мета статті – вивчити вплив соціальної політики на молодіжний ринок праці в Азербайджані, приділити особливу увагу виявленню ефективних стратегій та заходів, які можуть підвищити інтеграцію молодих людей у робочу силу. Метою дослідження є аналіз проблем, з якими стикаються молоді люди під час працевлаштування, а також те, як різні урядові ініціативи, освітні реформи та законодавчі заходи можуть сприяти створенню більш інклюзивного та динамічного ринку праці для молоді.

У ході дослідження в якості основних методів дослідження було обрано такі методи як історичність, наукова обґрунтованість, об'єктивне та критичне ставлення до історичних процесів, їх порівняльний аналіз

Новизна: вперше визначено об'єктивне ставлення до процесів соціалізації молоді, орієнтовані на зайнятість, визначення ефективних стратегій підвищення зайнятості молоді та їх інтеграцію на ринок праці, сприяючи соціально-економічному розвитку Азербайджану.

У дослідженні висвітлюються зусилля уряду щодо підвищення можливостей працевлаштування молоді за допомогою освітніх реформ, професійної підготовки, стимулювання зайнятості та програм підтримки. Ці ініціативи спрямовані на те, щоб надати молодим азербайджанцям необхідні навички, знання та можливості для досягнення успіху на конкурентному та глобалізованому ринку праці.

У дослідженні підкреслюються різноманітні зусилля, що вживаються урядом Азербайджану за допомогою реформ освіти, професійної підготовки, стимулювання зайнятості та законодавчих заходів щодо інтеграції молоді в динамічний та ринок праці, що розвивається. Ці ініціативи мають комплексний характер і націлені як на аспекти попиту, так і на ринок праці, щоб озброїти молодь необхідними навичками, можливостями та захистом.

Зазначається, що роль соціальної політики на молодіжному ринку праці полягає не лише у вирішенні нагальних проблем зайнятості, а й у інвестуванні у майбутнє країни. Розвиток добре інтегрованої, кваліфікованої та мотивованої молодої робочої сили має важливе значення для прагнення Азербайджану до економічної диверсифікації та сталого розвитку. Це потребує спільних зусиль уряду, приватного сектору, освітніх установ та громадянського суспільства.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024