МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Оксана ЛОПАТОВСЬКА Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Автор https://orcid.org/0000-0002-9301-3833
  • Анастасія БОМОК Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Автор

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-15

Ключові слова:

аналіз, фінансові ресурси, управління, джерела ресурсів, напрями використання ресурсів, структура ресурсів, прибуток, рентабельність

Анотація

У статті розглянуто необхідність  формування і використання фінансових ресурсів для необхідності ефективного функціонування сучасних підприємств. Проаналізовано потребу вітчизняних підприємств у потребі вдосконалення управління їх фінансовими ресурсами. Визначено, що існує ряд  способів управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, які дають змогу підвищити ефективність використання грошових коштів. Досліджено світову практику сучасного управління грошовими потоками, яка будується на таких теоретичних моделях як модель В. Баумоля, модель Міллера – Орра, модель Б. Стоуна і метод імітаційного моделювання або статистичних випробувань.

Зазначено, що успішна реалізація напрямів оптимізації грошових потоків на підприємницькому рівні вимагає проведення відповідних заходів й у загальнодержавному масштабі. Запропоновано заходи, які сприятимуть оптимізації грошових потоків та активізації підприємництва. Особлива увага присвячена такому способі управління фінансовими ресурсами як планування. Зауважено, що світовий досвід розвинених країн доводить, що планування можна замінити прогнозуванням лише в умовах країни, в якій успішно функціонує економіка і загальний економічний стан стабільний.

Доведено, що управління фінансовими ресурсами французьких, німецьких та англійських компаній проводиться з врахуванням певних факторів впливу на формування та управління структурою фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. До таких факторів відносяться і рівень фінансового ризику, і фінансова стабільність, і податкове навантаження, і особливості фінансового менеджменту.

Зауважимо, що підприємство самостійно, залежно від середовища функціонування, стадії життєвого циклу, конкурентоспроможності на ринку здійснює вибір інструментів управління фінансовими ресурсами. Враховуючи різні підходи до управління фінансовими ресурсами, визначено, що найбільш оптимальним для України може бути досвід Японії.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ. (2024). Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 326(1), 88-91. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-15