КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ФЕНОМЕНІВ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ» ТА «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-13

Ключові слова:

концепт, конкурентоспроможність, держава, національна безпека, принципи, цілі, стратегії, моделі, механізми публічного управління, цифровізація, оптимізація

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних та практичних аспектів взаємозалежності феноменів «конкурентоспроможність держави» та «національна безпека».

Метою дослідження є виявлення сутності, складових, показників, чинників, механізмів, викликів, загроз, перспектив та стратегій забезпечення цих феноменів, а також їх динаміки та трансформації в умовах глобалізації, цифровізації, демократизації, інновацій.

Для досягнення мети дослідження автори поставили такі завдання, як проаналізувати наукову літературу, що стосується конкурентоспроможності держави та національної безпеки, порівняти рівень конкурентоспроможності та національної безпеки в різних країнах та регіонах, визначити основні виклики та загрози для конкурентоспроможності держави та національної безпеки в сучасних умовах, запропонувати способи підвищення конкурентоспроможності держави та національної безпеки України.

Автори використовують аналіз та синтез наукової літератури, статистичних даних, нормативно-правових актів, документів міжнародних організацій, порівняльний та історичний, системний та комплексний, логічний та критичний методи дослідження.

Автори роблять висновок, що конкурентоспроможність держави та національна безпека є взаємопов'язаними та взаємозалежними феноменами, які визначають статус, роль та перспективи держави у світовій спільноті, а також що для підвищення конкурентоспроможності держави та національної безпеки в майбутньому необхідно здійснювати комплексні реформи та модернізації у всіх сферах життєдіяльності. Основним стратегічним орієнтиром України у сфері забезпечення національної безпеки є створення достатніх власних спроможностей як базису для забезпечення власної безпеки та стійкості.

Завантаження

Опубліковано

31.01.2024

Як цитувати

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ФЕНОМЕНІВ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ» ТА «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА». (2024). Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 326(1), 77-81. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-13