ДОСТУПНІСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВА І ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-11

Ключові слова:

продовольча доступність, продовольча безпека, державна підтримка, експорт, споживання

Анотація

Зниження доступності продовольства як одного з індикаторів продовольчої безпеки в Європі відзначається ще з початку пандемії COVID-19. Війна в Україні викликала порушення логістичних ланцюгів постачання добрив, енергоносіїв та інших ресурсів, необхідних європейським і українським аграрним товаровиробникам, що сприяло зростанню цін на продовольство. Таким чином, держави як гаранти продовольчої безпеки мають вирішувати завдання забезпечення фізичної та економічної доступності продуктів харчування для населення. Мета статті полягає у висвітленні динаміки продовольчої доступності в Україні та Європі, виявленні ступеня впливу війни на продовольче забезпечення населення та розробленні пропозицій щодо зміцнення продовольчої безпеки. У процесі дослідження використані дані платформи Агропортал, Державної служби статистики України, аналітичних оглядів, дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, нормативно-правову базу. У процесі дослідження використано низку методів: порівняння, індексний, узагальнення, формалізації. Виявлено суттєве зниження продовольчої доступності як в Україні, так і в Європі в цілому. Встановлено, що війна в Україні спричинила порушення логістики, виведення із сільськогосподарського обігу значних масивів земель, подорожчання ресурсів, ускладнення експорту продовольчої сировини і продуктів її перероблення. Узагальнено основні заходи державної політики з підтримки продовольчої безпеки, які відрізняються в різних країнах, але мають однакове спрямування – усунення соціальної депривації, захист найбідніших прошарків населення, підтримку доходів фермерів, зменшення бар’єрів на шляху руху продовольчих товарів. Розроблено пропозиції щодо поліпшення фізичної та економічної доступності продуктів харчування. Війна стала серйозним тригером трансформації не лише політики продовольчої безпеки, а й зовнішньоторговельної, податкової, цінової, протекціоністської та інших політик, пов’язаних з виконанням соціальних функцій держави. Багатоаспектність проблеми забезпечення доступності продовольства обумовлює необхідність проведення досліджень за названими та іншими напрямами.

Завантаження

Опубліковано

28.02.2024

Як цитувати